Revize

  • Pravidelné, výchozí a mimořádné revize elektrických zařízení do 1000 V podle ČSN 33 1500 změna Z4 a ČSN 33 2000-6 ed.2
  • Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání ČSN 33 1600 ed.2
  • Pravidelné a výchozí revize hromosvodů
  • Pravidelné a výchozí revize elektronických zabezpečovacích systémů
  • Pravidelné a výchozí revize elektronických protipožárních systémů
  • Pravidelné a výchozí revize kamerových systémů