Rozvody televizního a satelitního signálu

 • Montáže a zapojení televizních antén
 • Montáže satelitních přijímačů
 • Preventivní prohlídky společných televizních antén
 • Opravy a seřízení televizního a satelitního příjmu
 • Montáže stožárů
 • Skupinové satelitní přijímače

Datové rozvody

 • Provedení datových rozvodů
 • Zapojení a kompletace datových rozvaděčů

Domácí telefony

 • Montáž, zapojení a nastavení domácích telefonů
 • Zhotovení tras domácích telefonů

Přístupové systémy

 • Pro objekty s monitorovaným vstupem
 • provádíme návrhy a montáže přístupových elektronických systémů
 • autorizace čipu, karty
 • V případě neoprávněného vstupu, nebo pokusu o vloupání dojde k automatickému vyhlášení poplachu, zaslání poplachových SMS zpráv